Sait Kaya

Editor in chief

KİM TERÖRİST?

Birkaç yıl önce, şimdi kapanmış bulunan bir internet sitesinde yazılarımı sürdürürken, okuyuculardan gelen istek üzerine zaman zaman bir kitabın tanıtımı üzerinden bazı konuları irdeleyen yazılar...

Yirmi İki Süngü Yarası

Sait Kaya Yüz yıl önce bugün Yunan işgal güçleri, Mondros Ateşkes hükümlerini de çiğneyerek İzmir‟i işgal etmeye başlamıştı. Bu işgal ve Ege direnişi hakkında araştırmalara...

Darbeciler Hangi Okullarda Yetişiyor?

(Bu yazı ilk defa 2012 Mayıs ayında, şimdi artık kapanmış bulunan ekonominingundemi.com sitesinde yayınlanmıştır. Yazı sonrası bazı gelişmelere dair birkaç cümle eklenmesi dışında aynen...

21. Yüzyıl Gerçeklerinin Işığında “Çürüyen” Emperyalizme Yeni Bir Bakış Denemesi

  Bundan bir süre önce çok kıymetli ve donanımlı bir akademisyen dostumla, bir haber metninde geçen “piyasalar” kelimesinden yola çıkarak (tartışma demeye dilimin varmadığı) çok...

BİR “İMAM-HATİPLİ”NİN İTTİHATÇILIK ALGISINDAKİ DEĞİŞİM

Bu yazıda, İsmail Küçükkılınç’ın “Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık” adlı kitabından söz edeceğim. Ötüken Yayınları arasından Mart 2016’da yayınlanan kitap, 16 bölümden ve...

KADER GEMİLERİ – YAVUZ ve MİDİLLİ

Birkaç yıl önce İstiklâl Harbi dönemindeki Türk-Sovyet ilişkileri üzerinden, emperyalizm tartışmaları ekseninde bazı tezler ileri sürdüğüm bir yazı dizisini yayınlarken, konuyla yakından ilgili olan,...

GENİŞLETİLMİŞ KAFKAS SEDDİ PROJESİ

Anlık Dergisi’nin 3. sayısında yayınlanan “İstiklâl Savaşı’nın Kırmızı Kitabı” başlıklı yazımda, Mustafa Kemal Paşa’nın 5 Şubat 1920 tarihli durum değerlendirmesini tam metin olarak sunmuş...

KEMALİZM’İN İKTİSAT POLİTİKALARI

KEMALİZM’İN İKTİSAT POLİTİKALARININ TEORİ VE PRAKSİS AÇISINDAN YORUMLANMASI Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki ekonomik gelişmesini çeşitli yönleriyle ele alan kitap ve makalelerin sayısı oldukça fazladır. Ne var...