Yirmi İki Süngü Yarası

Sait Kaya Yüz yıl önce bugün Yunan işgal güçleri, Mondros Ateşkes hükümlerini de çiğneyerek İzmir‟i işgal etmeye başlamıştı. Bu işgal ve Ege direnişi hakkında araştırmalara dayanan ya da anı niteliğinde birçok eser yayınlandı. Bu yazıda ise 15 Mayıs 1919‟un nispeten az bilinen, gölgede kalmış bir sahnesine ve kahramanına dikkat çekmek istiyorum. Aşağıda, İzmir Askerlik Şubesi […]

Milletleşme Süreci

Erol Özgür Abanoz Aynıcoğrafyayı paylaşan insanlar her daim birbirleri ile etkileşimde bulunmuş, bazen bu etkileşim akraba olmanın yolunu açmış; bazen de ortak amaçları doğrultusunda birleşmeye ön ayak olmuştur. Bu tip yakınlaşmaların hem kendi tarihimizde hem de dünya tarihinde ayrıca bir önemi bulunmaktadır. Toplumuzda aynı değerlendirilen ancak farklı olan kavramlar üzerinden yola çıkarak konuyu hem kendimce […]

Kavramlar Üzerine Denemeler / Milliyetçilik

Furkan Kayabaşı Dünyamız son iki yüzyıldır önemli değişiklikler yaşamaktadır. İnsanın özgürleşmesi, doğal ve toplumsal çevreyi denetim altına alma çabası büyük bir hızla devam etmektedir. Ancak, ortaya atılan bazı “düşünce sistemleri” büyük tartışmalar yaratmaktadır.  Nitekim toplum, devlet, iktidar, eşitlik, kişi hak ve özgürlükleri çerçevesinde tartışılan kavramların yarattığı sorunlar güncelliğini korumaktadır. Ortaçağ feodalizm düzeninin çözülmesinden sonra ortaya […]

Partiler Üstücülük

Özge İpek Esen Bir zaman öncesine kadar etkisine inandığınız bir kavram üzerine eleştiri niteliğinde bir şeyler yazmak pek de kolay olmuyor fakat bir avantajı var ki kavramın zihinde uyandırdığı anlamları daha kolay çözümleyebiliyorsunuz. Partiler üstücü siyaset üzerine yazdığım bu yazıda tarihten çeşitli bağlantılar kurarak ve de günümüzde işlerliğini sorgulayarak partiler üstü kavramını inceleyeceğim. Partiler üstü […]

Osmanlı Devleti’nde İngiliz Ticaret Diplomasisinin Evrimi

Prof. Dr. V. Necla Geyikdağı Bu yazı ekonomik olanakların bireyler için olduğu gibi devletler için de yaşamsal önemi olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Üretemeyen ve maddi olanaklar kazanamayan bir insan nasıl sefalete düşüp dilencilik, kölelik ve hatta ölüme mahkûm olursa, böyle bir gelişme uluslar için de söz konusudur. Kısacası yaşam kaynakları elinden alınan insan da olsa devlet […]

Türk Şiirinin Eksik Bir Yaşam Üzerine Hikayesi

Mahir Doğu Sokakta yürürken herhangi bir taşın altını kaldırsanız popüler kültür ile büyütülmüş şairlere rastlarsınız mutlaka. Sosyal medya platformlarında sıklıkla göreceğiniz Cemal Süreyalar, Özdemir Asaflar görüyorsunuzdur. Hepsi de Türk edebiyatının mihenk taşı olmuş büyük ustalar. Fakat edebiyatımızın bir köşesinde kendine küçük bir yer bulabilmiş nice büyük şairleri görmeyiz. Onlar Edebiyatımızın öksüz çocuklarıdır. Bazılarının şiirleri bestelenmiş […]

Medeniyet Krizinin Ortasında Türk Romanı

Beyza Selen Çavuş Ahmet Hamdi Tanpınar, Modern Türk Edebiyatı‟nı bir “medeniyet krizi” ile başlatır. Hakikatte de asırlar boyu Şark‟ı ve Şarklı olmayı iliklerine kadar hisseden, sanatını yani kendini ifade edişini Şark‟la yapan Osmanlı aydını için Batı sanatının ve medeniyetinin gömleğini kendi beden ölçülerine uydurmaya çalışmak tam bir medeniyet kriziydi. Çünkü iki topluma yaşam ve insan […]

Uluslaşma Sürecinde Türk Medeni Kanunu

Berkay Sezer “Hangi gelişme, Alp Dağları’nda yapılan bu hukukun Güney’in sıcak güneşi altında bir ülkede kabul edilmesine yol açmıştır?”(1) – Andreas B. Schwarz Bir devletin, başka bir devlet hukukunu kısmen ya da tamamen dayanak alması, ilk kez Türkiye‟de ortaya çıkmış değildir. İsviçre Medeni Kanunu, Türkiye‟de alınmadan önce; Almanya‟da Roma hukuku alınmış, İsviçre Medeni Kanunu‟nu Fransız […]

Yusuf Akçura ve Türk Milliyetçiliği Üzerine

Deniz Yüce Ortaya çıkış koşullara göre milliyetçilik üç şekilde incelenmiştir. İlkçiler, modernistler ve etno-sembolcüler..İlkçiler açısından milliyetçilik, normal süreç içerisinde gelişmiştir. Modernistler, milliyetçiliğin doğuşunu endüstri devrimi ve Fransız devrimine dayandırmış ve modern dönemde ortaya çıktığını savunmuştur. Etno-sembolcüler ise; hem normal süreç içerisinde milliyetçiliğin geliştiğini hem de modernizmin bu süreçte etkili olduğu savunarak orta yolu bulmayaçalışmıştır. Yusuf […]

Yirmi Birinci Yüzyılda Kemalizm Üzerine Bazı Düşünceler-3

Muharrem Anıl “Milli” Bir Burjuva Mümkün Müdür? Denememizin bir önceki bölümünde, Kemalist bir siyasi partiye ihtiyaç olduğu yönündeki daha önceki savunumuzu destekler biçimde, Milli Mücadele‟nin ve Büyük Türk Devrimi‟nin “Milli Birlik” retoriğinde olduğu şekilde milli bir bütünlük içerisinde değil, çeşitli çıkar grupları arasında bir mücadele şeklinde gerçekleştiği ve bugün de Kemalist siyasetin, motive ederek desteğinialabileceği […]