Bir Kültür Darbesi Olarak Arap Emperyalizmi

Günümüzde, “ABD, Rusya, Çin vs” emperyalizmlerinden çokça bahsedilir. Farklı görüşteki insanlar birbirlerini bu emperyalizmlerden birine hizmet etmekle suçlarlar. Ancak en az onlar kadar etkili olan Arap emperyalizminden bahsetmezler. Arap sermayesini saymazsak din, dil, kültür alanındaki etkilerini günlük yaşantımızda dahi görebiliriz. Yıllardır sağ partiler tarafından, son 16 yıldır da İslamcı bir parti tarafından yönetilen Türkiye’de din […]

Başta Cinsel Suçlarla Olmak Üzere Suçla Mücadele Üzerine Düşünüş

Türkiye’de, cinsel suçların yeterince cezalandırılmadığı düşüncesi oldukça yaygındır. Yoldan çevireceğimiz her kişi, Türkiye’de cinsel suçlara verilen cezanın artırılması konusunda hemfikir olacaktır. Türk toplumunun cinsel suçlarla her geçen gün daha fazla karşı karşıya kalmasının, toplumun bu düşünceyi edinmesinde büyük rol oynadığı açıktır. Peki yasal durum gerçekten böyle midir? Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Saldırı” başlıklı 102. maddesi, […]

TÜRKİYE’DE KADIN KİMLİĞİ: ERKEK EGEMEN TOPLUMDA KADIN OLMAK

GİRİŞ Türkiye’de kadının bir “birey, vatandaş” olması Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK sayesinde gerçekleşmiştir. Onun ortaya koyduğu bu çağdaş sistem sayesinde Türk kadını yüzyıllar sonra yeniden ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşamın birer üyesi olmuştur. Ancak Atatürk’ün ölümü sonrası Türkiye’de yozlaştırma ve yobazlaştırma çabaları etkili olmuş ve Türk kadını istenilen çağdaş görünüme oturtulamamıştır. Bugün de hala […]

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Son 10 Yılı – Kısa Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü-HaE Kurucu Direktör sengul@hablemitoglu.net Türkiye’de kadına yönelik şiddet, ülkemiz yerel kadın hareketinin 90’lı yılların başından itibaren sürdürdüğü mücadele sonucunda toplumsal gündemin dinamik bir parçası oldu. Ancak, bu gündemi yaratmak kadınların kazanımları ile değil, şiddetin ağır sonuçları ile gerçekleşti. Son on yılda da cinsiyet temelli şiddet, siyasetin gündemine taşınmakla kalmayıp, […]