Darbeciler Hangi Okullarda Yetişiyor?

(Bu yazı ilk defa 2012 Mayıs ayında, şimdi artık kapanmış bulunan ekonominingundemi.com sitesinde yayınlanmıştır. Yazı sonrası bazı gelişmelere dair birkaç cümle eklenmesi dışında aynen yayınlanıyor.)   Siz bu satırları okuduğunuzda muhtemelen “Balyoz” davasının karar duruşması da başlamış olacak. “Darbeciler cezalandırılsın!” gibi son derece haklı ve meşru bir söylemin arkasına saklanan bir kesimin de, gerçekte karşı […]

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAKİ ANAYASAL GELİŞİM SÜRECİNDE PADİŞAHIN DEĞİŞEN KONUMU VE YETKİLERİ (1808-1909)

  Berfin SÜTCÜ*   “Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.” // ATATÜRK “Güç söz konusu olduğunda, insanlara fazla güvenme                                                                                   ve onları anayasanın zincirlerine bağla.” // THOMAS JEFFERSON TEŞEKKÜR Bütün öğrettikleri için hocalarım Bülent YÜCEL’e, Duygu ÖZER’e […]

Popülizmin Ekonomideki Yeri

Son yıllarda gündemi belirleyen gelişmelerin başında popülizm rüzgarı olmuştur. Popülizmi arkasına alan dünyanın farklı yerlerindeki partileri iktidara taşımış hatta devletlerin ana gündemini belirlemiştir. Anketlerde kazanmasına ihtimal verilmeyen popülist siyasetçilerin büyük başarılar kazandığı görülmüştür. Popülizm genel olarak halktan dışlanan, yoksul bırakılmış kesimlere hitap etmekte ve toplumların kendi değerlerini istismar etmeye yöneliktir. Dünyada popülizm olgusunun yükselmesinin nedenlerinden […]

POPÜLİZM VE DIŞ POLİTİKA

Duden isimli Almanca sözlükte popülizme ilişkin –oportünizmce belirlenen, halka yakın, politik durumu dramatize ederek kitlelerin lüfunu(seçimlerle bağlantılı olarak ) kazanmayı hedefleyen genellikle demagojik politika- olarak tanımlamaktadır. Avrupa’da bilindiği haliyle görüş farkında olunan politikacıları ‘halkı kişisel çıkarları için manipüle ve enstrümentalize etme’ iddiasıyla suçlamak için kullanılmaktadır. Popülist politikacıların gerçekçi olmayan vaadlerde bulunmaları, ülkenin geleceğini tehlikeye attıkları […]

BİR “İMAM-HATİPLİ”NİN İTTİHATÇILIK ALGISINDAKİ DEĞİŞİM

Bu yazıda, İsmail Küçükkılınç’ın “Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık” adlı kitabından söz edeceğim. Ötüken Yayınları arasından Mart 2016’da yayınlanan kitap, 16 bölümden ve Kaynakça dâhil 352 sayfadan oluşuyor. Akademik “kuruluk”tan uzak, zevkle okunan, akıcı bir dili var. Yazı yayına girmeden önce aynı kitabın, 30.03.2018’de Historia yayınlarından 432 sayfalık yeni bir baskısının çıktığını gördüm. Bu […]

DEMOKRASİ İHRACI TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA KÜRESEL MÜCADELENİN YENİ BÖLGESEL CEPHESİ: İRAN

18 Aralık 2017 günü Amerikan Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi, İran’ın bir kez daha ‘‘haydut devlet’’ ilan edildiğini ve hedefteki ülke tahtasına yeniden ‘‘İran’’ adının yazıldığını göstermiş ve bu nedenle Trump’ın dış politika stratejisi, Bush doktrinine dönüş olarak da yorumlanmıştır. Ancak Trump’ın açıklamalarında dikkat çeken bir başka husus daha bulunmaktaydı. Bu husus, ABD’nin […]

ORKUN DERGİSİNDE REJİM TARTIŞMALARI

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası alanda yeni bir düzenin meydana gelmesiyle Türkiye’de de dengeler değişmiş, kurulmakta olan Batı ittifakına dâhil olmak isteyen İsmet İnönü çok partili hayata geçme kararı almıştır. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti iktidarı son bulmuş ve bu dönemde farklı düşünce akımları daha belirgin bir şekilde […]

Milliyetçilik Mukaddesatçılık Sarmalı

“Türk Milliyetçiliği” kısmen yerli ve yabancı düşün insanlarının çalışmaları ile uyanmıştır denebilir; fakat esas önemli unsur, “milli” bilinçlerine kavuşmuş ulusların art arda Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaları ve bağımsızlıklarını kazanmaları sonucunda ve alınan acı dersler neticesinde uyanışa geçmiştir demek daha yerinde olacaktır. “Başlangıçta söz vardı” düsturuna uygun şekilde Türk Milliyetçiliğinin ilk kıvılcımları da edebiyat alanında kendini […]

İSRAİL ULUSAL KİMLİĞİ’NİN İÇERİĞİ VE BU KİMLİĞİN SİYASAL ARENAYA OLAN YANSIMALARI

Ortadoğu’ya ya da genel itibarıyla dünya politikasına ilişkin sorunlar gündeme geldiğinde, özellikle Türkiye’de ve genel itibarıyla Arap Dünyası’nda akla ilk gelen aktör ABD ise, ikincisi de İsrail olmaktadır. “İsrail’in oyunu”, ya da “bunlar hep İsrail’in işi” şeklinde kendisini gösteren galat-ı meşhurları duymayan kalmamıştır. Bu denli gündemde olmasına karşın, bu ülkeye ve topluma ilişkin bilgi seviyesi […]