Bir Kültür Darbesi Olarak Arap Emperyalizmi

Günümüzde, “ABD, Rusya, Çin vs” emperyalizmlerinden çokça bahsedilir. Farklı görüşteki insanlar birbirlerini bu emperyalizmlerden birine hizmet etmekle suçlarlar. Ancak en az onlar kadar etkili olan Arap emperyalizminden bahsetmezler. Arap sermayesini saymazsak din, dil, kültür alanındaki etkilerini günlük yaşantımızda dahi görebiliriz. Yıllardır sağ partiler tarafından, son 16 yıldır da İslamcı bir parti tarafından yönetilen Türkiye’de din […]

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA KEMALİZM ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER-2

YAKARSA DÜNYAYI GARİPLER YAKAR   Denememizin, Anlık Dergisi’nin bir önceki sayısında yer alan ilk kısmında; 21. Yüzyılda Kemalistlerin artık yalnızca korkular ve endişelerin getirdiği gündelik çözümsüzlük hikayeleriyle oyalanamayacağı, yalnızca teşhis ve ikazla yetinmeyip, çözüm için sonsuz bir çaba ile çalışılması gerektiği ve sistem anlayışını zihnimizde oturtmanın çözüme ulaşmanın ilk adımı olduğunu bunun için ise bireysel […]

60’ların Yön’ü

Türkiye’de sol muhalefetin meşru bir zeminde oluşmaya başladığı yıllarda, soldaki gündemi, tartışmaları belirleyen önemli bir harekettir Yön… Yön dergisi 20 Aralık 1961’de yayın hayatına bir bildiri ile başlamış, 1967 yılına kadar 222 sayı çıkmış ve döneminde büyük tirajlar yakalamış bir yayındır. Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal, İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Cemal Reşit Eyüboğlu ve Hamdi Avcıoğlu […]

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA KEMALİZM ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER-1

  BARBARLARI BEKLERKEN, SİSİFOS’U MUTLU OLARAK TASARLAMAK   Ünlü filozof Descartes, Yöntem Üzerine Söylem’ine aşağıdaki yargı ile başlar: “Sağduyu, dünyada en iyi paylaştırılan şeydir; çünkü herkes onunla öylesine iyi donatılı olduğunu düşünür ki, tüm başka şeylerde hoşnut edilmeleri çok güç olanlar bile genellikle ondan şimdiden ellerinde bulunandan çoğunu istemezler.” Zannederim bu, tarihin en fazla haklılık […]

TÜRK DEMOKRASİSİ VE EKONOMSAL SİSTEMİ*

Bir gün Atatürk dedi ki : “Demokrasi, esas itibariyle siyasidir. Ekonomsal değildir. Bartelemi bunu iyi görmüş, iyi anlamış.” Ben, bu hakikati önce Atatürk’ten öğrendim. Sonra, bu ihtarın tesiri altında demokrasiyi bir daha, bir daha okudum : Hangi kitabı açtımsa, Şef’in görüşü, anlayışı doğrulandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyeleri bilirler ki, devrimi yapan büyük partinin altı prensibi […]

“MİLLETİN EFEDİSİ”NİN DEMOKRASİ İLE İMTİHANI

Demokrasi, azınlıkta olanların tüm haklarını özgürce yaşamasını sağlayan ve ne çoğunluğun azınlığa ne de azınlığın çoğunluğa tahakkümü altına almadığı bir sistem olarak nitelendirebiliriz. Bu nedenle demokrasinin bir uzlaşma sanatı olduğunu da düşünebiliriz. Ahmet Taner Kışlalı’nın ifadesiyle ‘’Demokrasi tarihi insanlar arasında toplumsal kökenli eşitsizlikleri gidermek için verilen savaşın tarihidir.’’ Demokrasinin gelişim sürecini, tanımdaki gibi uygulandığını pek […]

DEMOKRASİ MASALI

Demokrasi kavramı, üzerinde çokça uzlaşılamayan, hala tartışılan bir kavram. Türkiye’de ise; iktidarların gerçekleştirmek istediklerini meşrulaştıran bir araç durumunda. Siyasi unsurları dışında demokrasi kavramı derinlemesine tartışılmamakta. İslamcıların mağduriyet ve Kürtçülerin ezilmişlik edebiyatına feda edilmekte. Buna çanak tutanlar da şekilci demokratlar. Bu anlamda önemli bir soru cevaplanmayı bekliyor: “Demokrasi’nin, demokrasi adına ortadan kaldırılması kabul edilebilir mi?” Son […]

ULUSÇULUK VE KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI

Giriş Ulusçuluk ve Küreselleşme tartışmalarından evvel iki kavramın tarihsel geçmişine bakılması gerekmektedir. Bu konuyu ele almamızın sebebi ulusçuluk kavramının da küreselleşme kavramının da oluşmaya başladığı ve iyice dünyada yaygınlaştığı andan itibaren birbirleriyle mücadele eder konuma geldikleri gözlemlenmiştir. İki kavramın boyutlarını irdelediğimizde birçok alanda karşı karşıya gelip yaygınlaştıklarını görmekteyiz. 16. Yüzyılda Batı Avrupa’da Kapitalizm ile birlikte […]

ULUSÇULUK VE TÜRK ULUSU ÜZERİNE BİR DENEME

Giriş “Ulus nedir? Türk kime denir?” soruları, bir yüzyıldan fazla süredir kafalarımızı meşgul eden ve Türkiye’de bizce üzerinde çok ciddi kafa karışıklıkları bulunan ve bu kafa karışıklıkları nedeniyle de ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı sorulardır. Zira, Türk sıklıkla üç farklı modern kavramın da konusu olarak tanımlanmakta ve çok zaman da bu üç kimlikli yapı birbiri ile iç […]

ULUSÇULUĞUN İLERİCİ ÖRNEĞİ OLARAK BİR MAZLUM MİLLETLER İDEOLOJİSİ: TÜRK ULUSÇULUĞU VE TÜRK JEOPOLİTİĞİNE BİR BAKIŞ

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Sovyetler Birliği dağılmış ve buna bağlı olarak ABD, jeopolitik anlamda küresel bir hakimiyet zemini yakalamıştır. Aynı zamanda ABD’nin küresel hakimiyet zemini yakalaması, akademik çevrelerde de liberal eğilimi, egemen paradigmaya dönüştürmüştür. Liberal eğilimin egemen paradigmaya dönüşmesi üzerine, ABD’nin küresel zaferini anlatan çok sayıda eser kaleme alınmış ve bu eserlerde Sovyetler Birliği’nin […]