Prometheus Cehennemde

Karşı koyanı olmadıkça Tanrının bir yanı eksik geliyor bana (Prometheus Kafkasya’da) Lukianos   Bugünün insanı için Prometheus nedir? Gerçi, Tanrılara kafa tutan bu adam çağdaş insanın örneği sayılabilir. Binlerce yıl önceki bu kafa tutma bugün tarihin eşsiz bir sarsıntısı ile sona eriyor da diyebiliriz. Ama, bir yandan da, öyle geliyor ki, bu ezilmiş insan bizim […]

Eşitsizliğe Neden Katlanıyoruz!

  Daniel Dorling eşitsizliğe, onun göstergeleri ve nedenlerine ilişkin çalışmasında, “zengin ülkelerdeki sosyal eşitsizliğin, eşitsizlik doktrinlerine inancın sürmesi sayesinde hayatta kalabildiğini ve yaşadığımız toplumun ideolojisinin büyük bölümünde yanlışlıklar olabileceğini fark etmenin insanları hayrete düşürebileceğinin” altını çiziyor,’ Bu “eşitsizlik doktrinleri’” yüksek sesle dile getirilen (açık) inançlara temel oluşturan ve onlara “anlam kazandırır” gibi görünen üstü kapalı […]

DİNCİ KÖKTENCİLİĞİ LİBERALİZM YARATIYOR, ANCAK LAİK SOL YENEBİLİR

Şimdi, hepimiz Charlie Hebdo ofislerindeki katliamın ardından şok durumundayken, düşünme cüretini göstermenin tam zamanı. Elbette, cinayetleri, özgürlüklerimizin özüne karşı girişilmiş bir saldırı olarak kayıtsız şartsız kınamalı, “Ama Charlie Hebdo da Müslümanları gereğinden fazla kışkırtıyor ve aşağılıyordu” tarzı zımni ikazlara hiç prim vermemeliyiz. Ama bu evrensel dayanışma pathosu yetmez – ötesini de düşünmeliyiz. Bu düşünmenin, (“Üçüncü […]

TÜRK SOSYALİZMİ

“Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan” mısraı, genç bir Türkiye’nin onuncu yılında mutlu yarınlara seslenişi¬ydi. Gel gör ki, birkaç on yılın ardın¬dan Türkiye batılı tarifiyle iktisaden geri kalmış bir ül¬ke oldu. NATO subayları Türkiye’de çöl zammı alırlar. İk¬tisadi du¬rumumuz ve itibarımız için en acı misal… Geri kalmış ülke damgasını, Türk aydını, Türk halkı, bir […]

1976’da Atatürk

Bir kaymakam ile belediye başkam, Atatürk’ün 1921’de T.B.M.M.’nde yaptığı konuşmadan aldıkları bir tümceyi O’nun büstüne yazdırdıkları için kovuşturmaya uğruyorlar; Kaymakam Doğu illerimizden birine “sürülüyor”. Bu haber, 30 Ağustos günlü gazetelerde yer almıştır. Bir mühendis olan ilgili bakanın, Atatürk’e karşı olduğu bilinir. Birkaç ay önce, Kayseri’de, Bursa Nutku diyebilmen konuşmayı çoğaltıp dağıttıkları için öğrenciler mahkemeye verilmişler, […]

ATATÜRK’TE ULUSÇULUK VE ULUSAL BAĞIMSIZLIK AŞKI

Otuz yıl önce Türk ulusu büyük Atasını, evren büyük bir adamını, uygarlık dünyası büyük bir devrimciyi kaybetti. Büyük Atanın sonsuzluğa karıştığı tarihte, nüfusumuz şimdikinin, aşağı yukarı, yarısından biraz aşkın; fabrikalarımız, yollarımız, okul ve üniversitelerimiz, şimdikinden çok eksikti; gazetelerimizin sürüm tutarı şimdikiyle karşılaştırılınca oyuncak denecek kadar azdı. Fakat bütün bu saydıklarımızın hepsinden önemli olan bir tek […]

TEOKRASİ VE FEODALİZM

Değer ölçüleri olmayan hiçbir toplum yoktur; ancak bazı değerler zamanın gereklerine göre değişeceğine, zamanla katılaşma, kireçleşme eğilimi gösterirler. Bu, bize üç şeyi anlatır; toplumun insanları arasında birbirine çok yapışık bir birlik vardır; kişiler değişmez kurallara uyarak yaşamayı çok rahat ve kolay bulurlar; toplumları, yaşlanan kişilerinin damarlarının sertleşmesi gibi katılaşmıştır. Kişiler böyle bir durumu çok beğenirler. […]