YENİ SİSTEMİN OLASI RİSKLERİ

Bundan önceki yazımda Türkiye’nin aradığı muhalefeti nihayet bulduğunu belirtmiş ve “Sanırım Erdoğan yaşamının en zor seçimine giriyor…” demiştim. Bu yazıda da iki konuya değinmek istiyorum. Biri seçim sistemi değişikliğinin AK Parti iktidarının sonunu getirebilme, diğeri ise seçim sonuçlarının yeni bir kaosa yol açabilme olasılığı… Aslında eski sistem, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi öncesindeki sistem, AK Parti’nin […]

EMPERYALİZMİN KUCAĞINDA DEVLET KURULAMAZ…

16. yüzyılda coğrafi keşifler neticesinde ipek ve baharat yollarının önemini yitirmesiyle birlikte Ortadoğu’nun dünyadaki önemi azaldı. Bölgenin tekrar önem kazanmasında 19. Yüzyılının ikinci yarısında Süveyş kanalının açılması ve petrolün bulunması nedeniyle söz konusu oldu. Bu, beraberinde bir emperyalist rekabeti de getirdi. Söz konusu rekabet günümüzde de sürüyor. Rusya, Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından bölgede ağırlığını tekrar […]

BAŞKANLIK SİSTEMİ DEMOKRASİNİN GEREĞİ MİDİR?

Giriş Türkiye’de son yıllardaki tartışmaların büyük çoğunluğunun yönetim şekli ve sistemiyle alakalı şeyler olduğu aşikardır. Çok çeşitli görüşlerin birbirleriyle çatıştığı ve genellikle konunun taraflarının birbirlerini suçladığı bir konu olmuştur. Özellikle Türkiye’deki bazı çevreler mevcut istikrarsızlıkların temelini parlamenter sisteme dayandırmaktadır. Ve tek ilaç olarak başkanlık sistemini bir hap gibi yutulmasını istemektedirler. Halbuki sistemsel bazda başkanlık sistemi […]

Dayatılan Metin: Yeni Anayasa

İdeolojiler, toplumların ya da toplumların içindeki belirli kesimlerin gereksinmelerine yanıt veren, kendi içinde tutarlı inanç sistemleridir. Her toplum kesimi, kendi ideolojisine yani kendi inançlarına uyan bir siyasal iktidarı yasal sayar ve ona baş eğmeyi doğal kabul eder. Halkın çoğunluğunun inançlarına uygun olan bir yönetim biçimi yasaldır. Bu çoğunluk ne kadar büyürse, siyasal istikrar ve toplumsal […]