Türkiye’de Felsefenin İmkanı

Duygu Koçer Bu çalışmamdaTürkiye‟de Felsefenin imkânıüzerine ve bu imkânın da geleceğimiz adına fırsatlar alanına nasıl dönüştürülebileceği üzerinekısa bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. ”Kuşkusuz her dönemde ilkel ya da mitolojikte olsa düşünce ve felsefe görülmektedir. Âmâ çağdaş felsefenin Türk toplumunda ortaya çıkması Tanzimat Döneminde yani 1839-1878 arasındadır”(1) Her ne kadar felsefe bu dönemde ortaya çıkmış olsa da, […]

SOKRATES’İN SAVUNMASINDAN GÜNÜMÜZE NOTLAR

Sokrates bundan yaklaşık 2500 yıl önce Antik Yunan’da yaşayan ve Atina sokaklarında insanların bilgeliklerini sorguya çekerek ünlenmiş bir filozoftu. Bugün hemen herkesin ismine aşina olduğu bu filozofun başına gelenler de kendisinin ününe ün katmıştı. Sokrates’in ölümü “erdem” meselesi üzerinden ahlak felsefesi, yurttaşlık üzerinden de siyaset felsefesi açısından oldukça tartışmalı bir olaydır. “Adil”, “eşitlikçi” ve “çoğunlukçu” […]

Rousseau’da Yabancılaşma

Giriş Yabancılaşma psikolojik, felsefi ve sosyolojik olarak birkaç anlama sahiptir. Bu tanımların hepsini burada vermeyeceğim. Çünkü makalenin konusunun dışına çıkmış olurum. Ancak genel olarak bir insanın yaşadığı gruba, topluma ve kendine yabancı kalması, uzak kalması diyebiliriz. Kavram alandan alana değişik anlamlar ihtiva ettiği gibi çeşitli düşünürlerin eserlerinde de farklı anlamlara gelmektedir. Yabancılaşma kavramı en çok […]

VAROLUŞÇULUK AYLAKLIK DEĞİLDİR

Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Hermann Hesse, Andre Gide, Franz Kafka, Samuel Beckett… listeyi daha fazla uzatabiliriz ancak ben şimdilik önemli isimleri saymakla yetinmek istiyorum. Kimi futbolcu, kimi filozof, kimi edebiyatçı, hukukçu, yazar, tiyatrocu… aklınıza gelebilecek her alandan insanlar, ortak bir noktaları var; varoluşçuluk. Bir tek onların ortak noktası mı varoluşçuluk ? Yoksa hepimiz içten içe […]