Suriye’de Güvenli Bölge

Suriye’deki güvenli bölge mevzuunu irdelerken aslında derinlemesine incelenebilecek tarihi, sosyolojik, jeopolitik dengelerin değerlendirilmesine yetebilecek bir alana sahip olunmadığı için genel bilgiler üzerine belli başlı sonuçlar üzerinden ortaya çıkabilecek sonuçlar ele alınacaktır. Uçuşa yasak bölge(no-fly zone) ve güvenli bölge(safe havens-safe zones) kavramları için korunmuş bölge başlığı altında değerlendirilmesi mümkündür. Kavramsal çerçeve olarak –barış alanı- olarak tanımlama […]

Tahran Zirvesi’nden Cenevre Görüşmeleri’ne Suriye Krizi’nin Geleceği Hususunda Türkiye’nin Tutumu

  Tunus’ta Muhammed Ebu Azizi isimli bir seyyar satıcının ülkedeki yoksulluğa ve yolsuzluklara isyan ederek kendisini yakmasıyla başlayan Arap Baharı kısa süre içerisinde Ortadoğu coğrafyasının geneline yakılmış ve Tunus, Mısır ve Libya gibi ülkelerde diktatörlerin bir domino taşı gibi devrildiği kırılgan bir süreç yaşanmıştır. Şüphesiz Arap Baharı’nın temelinde Arap halklarının demokratikleşme taleplerine dayanan haklı talepleri […]

PASTÖR KRİZİ’NİN GÖLGESİNDE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ’NE BAKIŞ

  ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesinde İzmir’deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi’nin ABD’li Pastör Andrew Craig Brunson’ın yaklaşık 2 yıldır süren tutukluluğu sebep gösteriliyor ancak bilindiği üzere Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gerginleşmesindeki temel sebebin bu olmadığı apaçık ortadadır. Çalışmanın içerisinde Türkiye ile ABD arasındaki krizin tüm sebeplerini irdeleyeceğiz. En başta sorunun temel kaynağı […]

ÇIKMAZ SOKAK: TÜRK DIŞ POLİTİKASI

2002 yılı sonrası Türk Dış Politikası ciddi kırılmalar geçirdi. Öncelikle “Komşularla Sıfır Sorun” politikası güdüldü. Mantıken böyle bir şeyin gerçekleşmesi zaten mümkün değildi. Bir kimse veya devletle sorun yaşamamanın tek yolu onunla ilişki kurmamaktı. Bir zaman sonra Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” felsefesi pasif bulunarak ciddi olarak eleştirildi. Türkiye hemen hemen bütün komşularıyla sorunlu hale […]

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKA KURAMINI ANLAMAK

  Giriş   Bilim insanlarını diğer insanlardan ayıran temel özellikleri, düşüncelerini “bilimsel” olarak tabir edilen araştırma yöntem ve teknikleri ile elde edilmiş olan verilere dayandırarak “gerçekliğe” bir anlam verme çabası içerisinde bulunmalarıdır. Bilim insanlarının “gerçekliği” anlamlandırmaları, anlamlandırılan “gerçekliğin”  barındırdığı sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin yolları göstermeleri ve hatta “gerçekliğin” nasıl değiştirilebileceğine ilişkin kestirimlerde bulunmaları da beklenmektedir. […]

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE POPÜLİZM

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde popülizm; “politik durumu dramatize ederek halkın ilgisini uyandırmak amacıyla yapılan politika” ve “halk yardakçılığı” olarak tanımlanmaktadır. Genellikle iç politika ve ekonomi politikalarında kullanılan bu terim; günümüzde dış politika vizyon, uygulama ve söylemlerinde de kullanılmaktadır. Popülist politikalar halkın beklenti, umut ve hassasiyetlerini istismar ederek bunları oya dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle popülist […]

KÜRESEL DÜNYAYA KARŞI DURAN KALELERDEN BİRİSİ: VENEZUELA

Giriş Venezuela’da Hugo Chavez’in Şubat 1999’da iktidara gelişiyle birlikte ülkenin iç ve dış politikasında radikal değişiklikler olmuş, ülkede yaşanan “Bolivarcı Devrim” süreci farklı disiplinler açısından giderek artan bir ilgi alanı haline gelmiştir(http://www.aljazeera.com.tr/portre/portre-hugo-chavez, (Çevrimiçi), 31.08.2017). Chavez’in iktidara gelişi ile ABD’nin Soğuk Savaş boyunca yakın bir müttefik gördüğü Venezuela, ABD’ye meydan okuyan ve ona karşı müttefik toplamaya […]

21. YÜZYIL DÜNYASI ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYAYA MI EVRİLİYOR?

GİRİŞ ABD ve Sovyetler Birliği’nin arasındaki rekabetin eşiğinde süren iki kutuplu dünya düzeni Sovyetler Birliğinin çökmesiyle birlikte sona ermiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla tek başına kalan Amerika’nın dünyaya yön vereceği yönünde iddialar ortaya atılmıştır. Fukuyama da kitabında Amerika’nın dünyada tek başına kaldığını ve tarihin sonunun geldiğini yazmıştır. Ancak ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni uzun sürmemiştir. Çünkü […]

MISIR’DA MÜSLÜMAN KARDEŞLER’İN DÜŞÜŞÜNÜ LAİKLİK – İSLAMCILIK EKSENİNDE DEĞERLENDİRMEK

Arap Baharı sürecinde Mısır’da Hüsnü Mübarek döneminin bitişinin ardından Muhammed Mursi ile başlayan Müslüman Kardeşler dönemi yaklaşık bir yıllık çalkantılı bir sürecin ardından darbe ile son buldu. Kimi yazarlar bu süreci “siyasal İslam’ın laiklik karşısındaki yenilgisi” olarak yorumlamayı tercih etti. Ben ise bu yazıda, “Mısır’daki Arap Baharı ile başlayan bu süreci laiklik – siyasal İslam […]

Kıbrıs Müzakerelerinde Son Dönemeç: Çözüm mü, Alternatif Senaryolar mı?

2014 yılı Şubat ayında Derviş Eroğlu-Nicos Anastasiades ikilisiyle yeniden başlayan Kıbrıs müzakereleri, 2015 Nisan ayında KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı ile Rum lider Anastasiades’in yakaladığı uyum sayesinde bugüne kadar gelinebilmiş en ileri noktaya ulaşmıştır. Buna karşın, müzakereler açısından ufukta henüz kesin bir çözüm gözükmüyor ve Cenevre görüşmelerinden de sonuç alınamazsa müzakerelerin -en azından bir süreliğine […]