KİM TERÖRİST?

Birkaç yıl önce, şimdi kapanmış bulunan bir internet sitesinde yazılarımı sürdürürken, okuyuculardan gelen istek üzerine zaman zaman bir kitabın tanıtımı üzerinden bazı konuları irdeleyen yazılar da yazmıştım. Aslında bu yöntemi, ileriki sayılarda belirli bir konuya odaklanmış birkaç kitap üzerinden ANLIK için de düşünebiliriz. “Birinci El” kaynak niteliğinde olan bir kitap aracılığı ile terör ve terörizm […]

Yirmi İki Süngü Yarası

Sait Kaya Yüz yıl önce bugün Yunan işgal güçleri, Mondros Ateşkes hükümlerini de çiğneyerek İzmir‟i işgal etmeye başlamıştı. Bu işgal ve Ege direnişi hakkında araştırmalara dayanan ya da anı niteliğinde birçok eser yayınlandı. Bu yazıda ise 15 Mayıs 1919‟un nispeten az bilinen, gölgede kalmış bir sahnesine ve kahramanına dikkat çekmek istiyorum. Aşağıda, İzmir Askerlik Şubesi […]

Darbeciler Hangi Okullarda Yetişiyor?

(Bu yazı ilk defa 2012 Mayıs ayında, şimdi artık kapanmış bulunan ekonominingundemi.com sitesinde yayınlanmıştır. Yazı sonrası bazı gelişmelere dair birkaç cümle eklenmesi dışında aynen yayınlanıyor.)   Siz bu satırları okuduğunuzda muhtemelen “Balyoz” davasının karar duruşması da başlamış olacak. “Darbeciler cezalandırılsın!” gibi son derece haklı ve meşru bir söylemin arkasına saklanan bir kesimin de, gerçekte karşı […]

21. Yüzyıl Gerçeklerinin Işığında “Çürüyen” Emperyalizme Yeni Bir Bakış Denemesi

  Bundan bir süre önce çok kıymetli ve donanımlı bir akademisyen dostumla, bir haber metninde geçen “piyasalar” kelimesinden yola çıkarak (tartışma demeye dilimin varmadığı) çok verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirdik. İnternet üzerinden yazışarak cereyan eden bu süreçte değerli dostum, benim sıkça kullandığım “Küresel Çete” ifadesinin yaratabileceği bazı sakıncalara işaret etti. Lenin’in 1916 tarihli “Emperyalizm” eserinden […]

BİR “İMAM-HATİPLİ”NİN İTTİHATÇILIK ALGISINDAKİ DEĞİŞİM

Bu yazıda, İsmail Küçükkılınç’ın “Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık” adlı kitabından söz edeceğim. Ötüken Yayınları arasından Mart 2016’da yayınlanan kitap, 16 bölümden ve Kaynakça dâhil 352 sayfadan oluşuyor. Akademik “kuruluk”tan uzak, zevkle okunan, akıcı bir dili var. Yazı yayına girmeden önce aynı kitabın, 30.03.2018’de Historia yayınlarından 432 sayfalık yeni bir baskısının çıktığını gördüm. Bu […]

KADER GEMİLERİ – YAVUZ ve MİDİLLİ

Birkaç yıl önce İstiklâl Harbi dönemindeki Türk-Sovyet ilişkileri üzerinden, emperyalizm tartışmaları ekseninde bazı tezler ileri sürdüğüm bir yazı dizisini yayınlarken, konuyla yakından ilgili olan, Murat Çulcu’nun “Paşaların Asya Misyonu” isimli eserine dair üç bölümlük bir mini diziyi de araya katmıştım. Bazı okuyuculardan gelen olumlu eleştiri ve istekler üzerine; buna benzer eserlerin tanıtımı üzerinden belli bir […]

GENİŞLETİLMİŞ KAFKAS SEDDİ PROJESİ

Anlık Dergisi’nin 3. sayısında yayınlanan “İstiklâl Savaşı’nın Kırmızı Kitabı” başlıklı yazımda, Mustafa Kemal Paşa’nın 5 Şubat 1920 tarihli durum değerlendirmesini tam metin olarak sunmuş ve yorumlamıştım. Bu durum değerlendirmesinde Paşa, emperyalist devletlerin, Kafkasya’daki devletlere destek olmak suretiyle; Anadolu direnişinin en önemli çıkış kapısı olan Kafkasya üzerinden Sovyet rejimiyle temas kurmasını engellemek ve Türkiye’nin etrafını sarmak […]

KEMALİZM’İN İKTİSAT POLİTİKALARI

KEMALİZM’İN İKTİSAT POLİTİKALARININ TEORİ VE PRAKSİS AÇISINDAN YORUMLANMASI Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki ekonomik gelişmesini çeşitli yönleriyle ele alan kitap ve makalelerin sayısı oldukça fazladır. Ne var ki, belki de 1960’larda başlayan planlama deneyiminin araştırmacıya sağladığı kolaylıklar nedeniyle yeni çalışmaların önemli bir bölümü planlı dönemden sonrasını ele almakta, az sayıdaki araştırmada 1950’ye kadar inilmektedir. Daha öncesini ele […]

LOZAN, EMPERYALİZM VE BAĞIMSIZLIK

Türkiye’nin bağımsızlığını bütün dünyaya tanıtan Lozan Andlaşması’nın imzalanmasının 94. yıldönümü yaklaşıyor. Bu andlaşmanın, Hatay ve Boğazlar başta olmak üzere eksik noktaları olduğu, o dönemin lider kadrosu tarafından da bilinmekteydi. Ve daha sonraki yıllarda yine Mustafa Kemal’in iradesiyle yürütülen bir mücadele ile Hatay ili Anavatana katıldı ve Boğazlar üzerindeki kayıtlar kaldırılarak Montrö Andlaşması’yla Türkiye’nin egemenliği sağlandı. […]

İSTİKLÂL SAVAŞI’NIN KIRMIZI KİTABI

          Bu yazıda, Mustafa Kemal Paşa’nın kaleminden çıkan çok önemli (fakat bu önemine kıyasla çok az bilinen, adeta sansürlenmiş) bir tarihî belgenin tam metnini; dönemin koşulları ve günümüzle bağlantılarına dair değerlendirmelerimle birlikte sunuyorum. Sakin bir kafayla, geniş ve rahat bir zamanda (ve mutlaka) okumanızı tavsiye ederim.   19 Aralık 1969: Amerikan 6. Filosunun çeşitli Akdeniz […]