MERKEZDE BOĞULMAK: KAVRAMSIZ DÜŞÜNMEK YA DA KAVRAMSIZ SİYASET

Kavramlar, düşüncelerimizi anlatırken anlatmak istediklerimizi ifade edebileceğimiz sözcük olmaktan öte derin anlamlar taşır. Her alanın kendine özgü kavramları vardır. Ancak kavramların taşıdıkları anlam genellikle kullananın yüklediğine göre değişir. Aynı kavramlardan çok farklı anlamlar çıkabilir. Çok farklı anlamlara gelebilecek bir kavram olarak sağlam bir örnek “milli irade” kavramıdır. Milli Mücadele dönemindeki tabir ile “İrade-i Milliye”.. Dönemi […]

Kitap: Balibar ve Wallerstein

Deniz Yüce Irk Ulus Sınıf, Balibar ve Wallerstein‟ın denemelerinden oluşmuş ve dört bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde, ırkçılığın azalmadığı tam aksine arttığı saptanmıştır. Evrensellik ile ırkçılığın iç içe geçtiği yargısına varılmıştır. Ulus devletlerin ve halk hareketlerinin uluslararasılaştırılmasının bir çeşit yeni ırkçılık olarak yorumlandığını görüyoruz. Balibar, ırkçılığın cinsiyetçilikle değil milliyetçilikle eklemlendiğini savunmuştur. Bu bölümle ilgili olarak yani […]

Ermeni Meselesi Üzerine Notlar

Deniz Yüce 1- Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ermeni Sorununun Kısa Tarihçesi “Türkiye aleyhine kullanılan Ermeni sorunu, temeli 1774 Küçük Kaynarca antlaşmasına kadar dayanan bir siyasal süreç olarak görülmez, Osmanlı’nın Batı tarafından paylaşılma sorunu ile ilişkisi kurulmaz, BirinciDünya Savaşı’ndaki Osmanlı-Rus Savaşı’ndan bağımsız ve Sevr Antlaşması ile Kurtuluş Savaşı dışında düşünülür, bir “soykırım” için gerekli olan “faşist […]

Yusuf Akçura ve Türk Milliyetçiliği Üzerine

Deniz Yüce Ortaya çıkış koşullara göre milliyetçilik üç şekilde incelenmiştir. İlkçiler, modernistler ve etno-sembolcüler..İlkçiler açısından milliyetçilik, normal süreç içerisinde gelişmiştir. Modernistler, milliyetçiliğin doğuşunu endüstri devrimi ve Fransız devrimine dayandırmış ve modern dönemde ortaya çıktığını savunmuştur. Etno-sembolcüler ise; hem normal süreç içerisinde milliyetçiliğin geliştiğini hem de modernizmin bu süreçte etkili olduğu savunarak orta yolu bulmayaçalışmıştır. Yusuf […]

Bir Kültür Darbesi Olarak Arap Emperyalizmi

Günümüzde, “ABD, Rusya, Çin vs” emperyalizmlerinden çokça bahsedilir. Farklı görüşteki insanlar birbirlerini bu emperyalizmlerden birine hizmet etmekle suçlarlar. Ancak en az onlar kadar etkili olan Arap emperyalizminden bahsetmezler. Arap sermayesini saymazsak din, dil, kültür alanındaki etkilerini günlük yaşantımızda dahi görebiliriz. Yıllardır sağ partiler tarafından, son 16 yıldır da İslamcı bir parti tarafından yönetilen Türkiye’de din […]

Darbeciler Okulu

“The School of Americas” kitabı 2004 yılında yayınlandıktan sonra 2009 yılında “Darbeciler Okulu” adıyla Türkçe yayınlanmıştır. Bu okul Panama’da kurulmuş daha sonra Georgia’ya taşınmıştır. Okulda, Latin Amerikalı yüzbaşı, binbaşı ve subaylara askeri eğitim verilmiştir. Verilen eğitimler darbe, işkence, toplu kıyım, kontregerilla vs.. olmuştur. Kitapta, dünyadaki diktatörlüklerin ABD kaynaklı olduğu, her diktatörlükte ABD’nin o ülkenin asker […]

ÇIKMAZ SOKAK: TÜRK DIŞ POLİTİKASI

2002 yılı sonrası Türk Dış Politikası ciddi kırılmalar geçirdi. Öncelikle “Komşularla Sıfır Sorun” politikası güdüldü. Mantıken böyle bir şeyin gerçekleşmesi zaten mümkün değildi. Bir kimse veya devletle sorun yaşamamanın tek yolu onunla ilişki kurmamaktı. Bir zaman sonra Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” felsefesi pasif bulunarak ciddi olarak eleştirildi. Türkiye hemen hemen bütün komşularıyla sorunlu hale […]

POPÜLİST SÖYLEM VE AYDIN POPÜLİZMİ

Türkiye’deki son 16 yıllık sürece baktığımız, genel olarak muhalif kesimin üzerinde uzlaştığı belirli noktalar var. Örneğin, demokratik düzenin yozlaştığı, hukukun üstünlüğü yerine hukukun araçsallaştırıldığı, baskı ortamı oluşturulduğu, benden olan ve olmayan olarak toplumun tek tipleştirilmeye çalışıldığı gibi.. Ve daha fazlası.. Bunun sebebi iktidarı ellerinde bulunduranların takındıkları tutumlardır. Her geçen gün bu bahsettiğimiz durumlar pekiştirilmektedir. Yani […]

ETIENNE BALIBAR – YURTTAŞLIK

GİRİŞ MONOKL Yayınlarından 2016 yılında çıkan Étienne Balibar’ın Yurttaşlık (Cittadinanza) kitabı 156 sayfadır. Fransızca’dan Türkçe’ye Murat Erşen çevirmiştir. Yazarımız Fransız Marksistlerindendir. Louis Althusser’in öğrencisidir. Althusser’in ölümünden sonra Fransız Marksist felsefesinin temsilcisi olmuştur. “Barış için akademisyenler” inisiyatifinin bildirisine imza atan 1128 akademisyen arasındadır. Paris X Nanterne Üniversitesi başta olmak üzere, Avrupa ve Amerika’da siyaset ve felsefe […]

DEMOKRASİ MASALI

Demokrasi kavramı, üzerinde çokça uzlaşılamayan, hala tartışılan bir kavram. Türkiye’de ise; iktidarların gerçekleştirmek istediklerini meşrulaştıran bir araç durumunda. Siyasi unsurları dışında demokrasi kavramı derinlemesine tartışılmamakta. İslamcıların mağduriyet ve Kürtçülerin ezilmişlik edebiyatına feda edilmekte. Buna çanak tutanlar da şekilci demokratlar. Bu anlamda önemli bir soru cevaplanmayı bekliyor: “Demokrasi’nin, demokrasi adına ortadan kaldırılması kabul edilebilir mi?” Son […]