BİR KİTAP İNCELEMESİ: SERVER TANİLLİ, NASIL BİR DEMOKRASİ İSTİYORUZ?

“Sen, bütün okuduklarının özetisin.” Ne muazzam bir cümle…. Günlük koşuşturmacalarımız, okulumuz, derslerimiz, işimiz, uğraşılarımızın yanında; bunlardan kısarak, eğlencemizden, rahatımızdan fedakarlık ederek bir satır daha fazla okumaya, öğrenmeye, kendini entelektüel anlamda her gün biraz daha geliştirmeye çalışan, Türkiye’mizin aydınları, entelektüelleri, devrimcileri olma hayali ve hedefi ile Atatürk’ün manevi mirasını sahiplenerek, bu mirasın ağırlığını omuzlarında hisseden biz […]