Darbeciler Hangi Okullarda Yetişiyor?

(Bu yazı ilk defa 2012 Mayıs ayında, şimdi artık kapanmış bulunan ekonominingundemi.com sitesinde yayınlanmıştır. Yazı sonrası bazı gelişmelere dair birkaç cümle eklenmesi dışında aynen yayınlanıyor.)   Siz bu satırları okuduğunuzda muhtemelen “Balyoz” davasının karar duruşması da başlamış olacak. “Darbeciler cezalandırılsın!” gibi son derece haklı ve meşru bir söylemin arkasına saklanan bir kesimin de, gerçekte karşı […]

Emekli Org. Edip BAŞER ile “Türkiye’de Askeri ve Uluslararası Gelişmeler” Üzerine

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Rus Yapımı S-400 Hava Savunma Sistemlerini alması halinde F-35 savaş uçaklarının satımını durdurma kararını nasıl buluyorsunuz? Türkiye bu karardan sonra nasıl bir yol izlemelidir? Türkiye tercih durumunda kalırsa hangisi silahlı sistemi tercih etmelidir?   F-35 ile ilgili sözleşmeye göre Türkiye projesinin ortak üretiminde 9 NATO ülkesi ile birliktedir. Türkiye sonuçta […]

Askeri Darbelerin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Türk Ekonomisi uzun yıllardır güçlü bir seviyeye ulaşamadığından ve gelişmekte olan bir ekonomik yapıya sahip olduğundan dolayı kendi gelişim sürecini ve performansını sadece alınan ekonomik kararlara bakarak değerlendirmek yanıltıcı olur. Cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte Türkiye ekonomik krizler, büyük buhranlar ve çeşitli toplumsal olaylar yaşamıştır. Bu krizlerin ve buhranların oluşmasında ise ekonomik kararlardan daha çok siyasi […]

Bir Kültür Darbesi Olarak Arap Emperyalizmi

Günümüzde, “ABD, Rusya, Çin vs” emperyalizmlerinden çokça bahsedilir. Farklı görüşteki insanlar birbirlerini bu emperyalizmlerden birine hizmet etmekle suçlarlar. Ancak en az onlar kadar etkili olan Arap emperyalizminden bahsetmezler. Arap sermayesini saymazsak din, dil, kültür alanındaki etkilerini günlük yaşantımızda dahi görebiliriz. Yıllardır sağ partiler tarafından, son 16 yıldır da İslamcı bir parti tarafından yönetilen Türkiye’de din […]

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA KEMALİZM ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER-2

YAKARSA DÜNYAYI GARİPLER YAKAR   Denememizin, Anlık Dergisi’nin bir önceki sayısında yer alan ilk kısmında; 21. Yüzyılda Kemalistlerin artık yalnızca korkular ve endişelerin getirdiği gündelik çözümsüzlük hikayeleriyle oyalanamayacağı, yalnızca teşhis ve ikazla yetinmeyip, çözüm için sonsuz bir çaba ile çalışılması gerektiği ve sistem anlayışını zihnimizde oturtmanın çözüme ulaşmanın ilk adımı olduğunu bunun için ise bireysel […]

60’ların Yön’ü

Türkiye’de sol muhalefetin meşru bir zeminde oluşmaya başladığı yıllarda, soldaki gündemi, tartışmaları belirleyen önemli bir harekettir Yön… Yön dergisi 20 Aralık 1961’de yayın hayatına bir bildiri ile başlamış, 1967 yılına kadar 222 sayı çıkmış ve döneminde büyük tirajlar yakalamış bir yayındır. Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal, İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Cemal Reşit Eyüboğlu ve Hamdi Avcıoğlu […]

Suriye’de Güvenli Bölge

Suriye’deki güvenli bölge mevzuunu irdelerken aslında derinlemesine incelenebilecek tarihi, sosyolojik, jeopolitik dengelerin değerlendirilmesine yetebilecek bir alana sahip olunmadığı için genel bilgiler üzerine belli başlı sonuçlar üzerinden ortaya çıkabilecek sonuçlar ele alınacaktır. Uçuşa yasak bölge(no-fly zone) ve güvenli bölge(safe havens-safe zones) kavramları için korunmuş bölge başlığı altında değerlendirilmesi mümkündür. Kavramsal çerçeve olarak –barış alanı- olarak tanımlama […]

Demokrasi ve Enstitüler

Bir Demokratik Eğitim Kurumu: Köy Enstitüleri Türk siyasi hayatının tek partili döneminde, henüz çok partili rejime geçmenin altı yıl uzağında yani 1940’ta, dönemin dünya liderlerinin insanlığa tek sunabildiği kan ve gözyaşı iken, Anadolu’da otoriter tek parti iktidarı tarafından kurulan Köy Enstitüleri, demokratik yapıya sahip bir kurum olarak kurulmuş olması mümkün müdür acaba? İster inananın, ister […]

Prometheus Cehennemde

Karşı koyanı olmadıkça Tanrının bir yanı eksik geliyor bana (Prometheus Kafkasya’da) Lukianos   Bugünün insanı için Prometheus nedir? Gerçi, Tanrılara kafa tutan bu adam çağdaş insanın örneği sayılabilir. Binlerce yıl önceki bu kafa tutma bugün tarihin eşsiz bir sarsıntısı ile sona eriyor da diyebiliriz. Ama, bir yandan da, öyle geliyor ki, bu ezilmiş insan bizim […]

Ay’da Filizlenen Umut

Amerika ve Sovyetler Birliği, bir çok kez ay yüzeyine insansız hava araçları gönderdi, hatta Amerika Apollo 11 görevi ile ay yüzeyine ayak basmayı başardı. Ay’a ayak basan ilk insan olarak Neil Armstrongun ‘’Bir insan için küçük, insanlık için büyük bir adım’’ sözleri tarihe geçerken, 2013’te ay yüzeyine araç indirenler arasına Çin’de katıldı. Chang’e-3 (ay tanrıçası) […]