DİNCİ KÖKTENCİLİĞİ LİBERALİZM YARATIYOR, ANCAK LAİK SOL YENEBİLİR

Şimdi, hepimiz Charlie Hebdo ofislerindeki katliamın ardından şok durumundayken, düşünme cüretini göstermenin tam zamanı. Elbette, cinayetleri, özgürlüklerimizin özüne karşı girişilmiş bir saldırı olarak kayıtsız şartsız kınamalı, “Ama Charlie Hebdo da Müslümanları gereğinden fazla kışkırtıyor ve aşağılıyordu” tarzı zımni ikazlara hiç prim vermemeliyiz. Ama bu evrensel dayanışma pathosu yetmez – ötesini de düşünmeliyiz. Bu düşünmenin, (“Üçüncü […]

YENİ SİSTEMİN OLASI RİSKLERİ

Bundan önceki yazımda Türkiye’nin aradığı muhalefeti nihayet bulduğunu belirtmiş ve “Sanırım Erdoğan yaşamının en zor seçimine giriyor…” demiştim. Bu yazıda da iki konuya değinmek istiyorum. Biri seçim sistemi değişikliğinin AK Parti iktidarının sonunu getirebilme, diğeri ise seçim sonuçlarının yeni bir kaosa yol açabilme olasılığı… Aslında eski sistem, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi öncesindeki sistem, AK Parti’nin […]

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE POPÜLİZM

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde popülizm; “politik durumu dramatize ederek halkın ilgisini uyandırmak amacıyla yapılan politika” ve “halk yardakçılığı” olarak tanımlanmaktadır. Genellikle iç politika ve ekonomi politikalarında kullanılan bu terim; günümüzde dış politika vizyon, uygulama ve söylemlerinde de kullanılmaktadır. Popülist politikalar halkın beklenti, umut ve hassasiyetlerini istismar ederek bunları oya dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle popülist […]

TARİHTE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Mitoloji bir yalandır ki sonunda gerçeğe dönüşür.                                                            Tarih bir gerçektir ki sonunda yalana dönüşür.                                                                                    Jean Cocteau, Fransız şair ve düşünür   Türk tarihini incelerken, hem yerli hem de yabancı yazarların çalışmalarına irdeleyici ve süzücü bir gözle bakmak yararlıdır. Aksi takdirde, yapılan basit bir aktarmacılık ve yüzeysellikle, yazar hem kendini hem de […]

ŞEKERİN ÖYKÜSÜ

Neden yerli üretim? Osmanlı topraklarında Kıbrıs, Mısır ve Suriye’de şeker kamışından şeker üretildiği bilinmektedir.  Batılı ülkelerin ılıman iklimli sömürgelerinde ileri tekniklerle şeker üretmeye başlamaları nedeniyle Osmanlı ülkesinde üretilen şeker düşük kaliteli kalmış ve zamanla Amerika ve Avrupa’dan ithalat artmıştır.  16. ve 17. yüzyıllarda İmparatorlukta üretilen şeker muhtemelen yerli tüketimi karşılamaktaydı. Ancak tüketimin geniş kitlelere yayılmasıyla […]

MANFRED B. STEGER – KÜRESELLEŞME

Soğuk Savaş sonrasında giderek popülerleşen ve pek çok politik gelişmeyi açıklamak amacıyla kullanılan küreselleşme kavramı üzerine, çok sayıda çalışma yapılmış ve çok değerli eserler kaleme alınmıştır. Kuşkusuz bu eserler içerisinde Manfred B. Steger tarafından kaleme alınan “Küreselleşme” isimli kitap en akademik ve en değerli çalışma olarak dikkat çekmektedir. İlk olarak 2003 yılında Oxford University Press […]

Dr. Rer. Soc. Burak GÜMÜŞ ile POPÜLİZM üzerine

Popülizm tanımları arasında birbirine zıt olarak görünen iki tanım bulunmaktadır. Bunlardan ilki popülizmin popülizmin demokratik rejimler açısından tehdit olduğunu ve demokrasiye zarar verdiğini öne sürerken, diğer bir görüş ise popülizmin demokratik rejimlerin oluşmasına katkı sağlayan bir geçiş süreci olduğunu savunuyor. Siz Türkiye özeline baktığınızda, hangi tanımlayış biçiminin daha doğru olduğu kanaatindesiniz? Biraz açıklar mısınız? Özellikle […]

Popülizmin Ekonomideki Yeri

Son yıllarda gündemi belirleyen gelişmelerin başında popülizm rüzgarı olmuştur. Popülizmi arkasına alan dünyanın farklı yerlerindeki partileri iktidara taşımış hatta devletlerin ana gündemini belirlemiştir. Anketlerde kazanmasına ihtimal verilmeyen popülist siyasetçilerin büyük başarılar kazandığı görülmüştür. Popülizm genel olarak halktan dışlanan, yoksul bırakılmış kesimlere hitap etmekte ve toplumların kendi değerlerini istismar etmeye yöneliktir. Dünyada popülizm olgusunun yükselmesinin nedenlerinden […]

POPÜLİZM VE DIŞ POLİTİKA

Duden isimli Almanca sözlükte popülizme ilişkin –oportünizmce belirlenen, halka yakın, politik durumu dramatize ederek kitlelerin lüfunu(seçimlerle bağlantılı olarak ) kazanmayı hedefleyen genellikle demagojik politika- olarak tanımlamaktadır. Avrupa’da bilindiği haliyle görüş farkında olunan politikacıları ‘halkı kişisel çıkarları için manipüle ve enstrümentalize etme’ iddiasıyla suçlamak için kullanılmaktadır. Popülist politikacıların gerçekçi olmayan vaadlerde bulunmaları, ülkenin geleceğini tehlikeye attıkları […]

POPÜLİST SÖYLEM VE AYDIN POPÜLİZMİ

Türkiye’deki son 16 yıllık sürece baktığımız, genel olarak muhalif kesimin üzerinde uzlaştığı belirli noktalar var. Örneğin, demokratik düzenin yozlaştığı, hukukun üstünlüğü yerine hukukun araçsallaştırıldığı, baskı ortamı oluşturulduğu, benden olan ve olmayan olarak toplumun tek tipleştirilmeye çalışıldığı gibi.. Ve daha fazlası.. Bunun sebebi iktidarı ellerinde bulunduranların takındıkları tutumlardır. Her geçen gün bu bahsettiğimiz durumlar pekiştirilmektedir. Yani […]