TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI: CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK MUHAFAZAKÂR MUHALEFET PARTİSİ

Demokrasi, günümüzde kullandığımız birçok kavramda olduğu gibi, Antik Yunan dünyasından çıkmış ve “halkın yönetimi” anlamını taşıyan bir devlet idare biçimi haline gelmiştir. İlk ortaya çıktığı coğrafyada köleliğin yaygın olması, yalnızca vatandaş statüsündeki kişilerin oy kullanması durumu, günümüzdeki gibi bir demokrasi anlayışından uzak olunduğunu ve zamanla demokrasinin “modernleştiğini” bizlere göstermiştir. Coğrafyaya ve topluma göre şekillenmiş ve […]