BARTU SORAL İLE “TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ” ÜZERİNE

1) 2008 krizi sonrası Türkiye ekonomisini nasıl yorumluyorsunuz? Yakın gelecekte neler beklemeliyiz? Türkiye’nin gündemi gergin, tedirgin edici gelişmelere her gün yenisi ekleniyor. Ekonomi açısından da durum farklı değil. Bu çeyrek büyüme verisi belki çift haneli gelecek ancak bu hiçbir şey ifade etmiyor. Türkiye son 13 yıldır sürekli bir büyüme hikayesi anlatıyor. Ancak büyüme dışarıdan giren […]

GENİŞLETİLMİŞ KAFKAS SEDDİ PROJESİ

Anlık Dergisi’nin 3. sayısında yayınlanan “İstiklâl Savaşı’nın Kırmızı Kitabı” başlıklı yazımda, Mustafa Kemal Paşa’nın 5 Şubat 1920 tarihli durum değerlendirmesini tam metin olarak sunmuş ve yorumlamıştım. Bu durum değerlendirmesinde Paşa, emperyalist devletlerin, Kafkasya’daki devletlere destek olmak suretiyle; Anadolu direnişinin en önemli çıkış kapısı olan Kafkasya üzerinden Sovyet rejimiyle temas kurmasını engellemek ve Türkiye’nin etrafını sarmak […]

KÜRESEL KAPİTALİST SİTEMDE ‘‘ÇİN ÜSTÜNLÜĞÜ’’ ÇAĞI MI?

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan hegemonyasının kurumsallaştığı yer Bretton Woods konferansı olmuştur. Bu konferansta devletler, korumacı Keyneyen ekonomi politikalarını terk etmiş ve uluslararası ticaret ile uluslararası ekonomiyi ABD’nin başında bulunduğu bir ekonomik sistem üzerinden şekillendirmeyi içeren kararlar almıştır. Ticaret ve finansın küreselleşmesi sonucunu yaratan Bretton Woods konferansı, Amerikan hegemonyasının ekonomik sacayağı olan Uluslararası Para Fonu, […]

KURTULUŞ MÜCADELESİNDEN SONRA EKONOMİDEKİ TEMEL İLKE: “BİZ MEMLEKETİMİZİ ARTIK ESİR ÜLKESİ YAPTIRMAYIZ”

“Ekonomi Nedir?” sorusu ile yazımıza bir giriş yapacak olursak bu sorunun en güzel cevabını Mustafa Kemal Atatürk vermiştir: “İktisadiyat demek, her şey demektir. Yaşamak için, mes’ut olmak için, mevcudiyet-i insaniye için ne lazımsa bunların kaffesi demektir, ziraat demektir, ticaret demektir, sây demektir, herşey demektir.”1 Medeni Bilgiler kitabında ekonominin amaç ve niteliklerinin bahsedildiği bölümde şu ifadeler […]

KÖMÜR KARASINDAN GÜNEŞ AYDINLIĞINA

Bir önceki yazıda ‘’Türkiye yerli otomobilini üretmeli mi üretmemeli mi ? ‘’ bunun üstünde durmuştuk. Geçen iki ay gibi kısa sürede yaşanan gelişmeler geleceğe olan umudumuzun biraz daha artmasına sebep oldu. Görünüşe göre 2020´den önce Türkiye yerli arabasının ilk prototiplerini üretmeyi başaracak ve bu prototipler arasında bir de elektrik ile çalışan model olacak gibi duruyor. […]

KEMALİZM’İN İKTİSAT POLİTİKALARI

KEMALİZM’İN İKTİSAT POLİTİKALARININ TEORİ VE PRAKSİS AÇISINDAN YORUMLANMASI Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki ekonomik gelişmesini çeşitli yönleriyle ele alan kitap ve makalelerin sayısı oldukça fazladır. Ne var ki, belki de 1960’larda başlayan planlama deneyiminin araştırmacıya sağladığı kolaylıklar nedeniyle yeni çalışmaların önemli bir bölümü planlı dönemden sonrasını ele almakta, az sayıdaki araştırmada 1950’ye kadar inilmektedir. Daha öncesini ele […]

KEMALİZMİN İKTİSADİ YÖNÜ: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri farklı çevrelerce çeşitli amaç ve saiklerle de olsa tartışıla gelmiştir. Kimine göre bir diktatöryanın devlet ve toplum düzeninin prensipleri, kimine göre Türk bağımsızlık savaşının ideolojisi, kimilerine göre Türk burjuva demokratik devriminin teorisi, kimilerine göre ise Türk devlet ve milletinin bağımsızlığını koruması ve muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmesi için benimsemek ve uygulamak […]

SOKRATES’İN SAVUNMASINDAN GÜNÜMÜZE NOTLAR

Sokrates bundan yaklaşık 2500 yıl önce Antik Yunan’da yaşayan ve Atina sokaklarında insanların bilgeliklerini sorguya çekerek ünlenmiş bir filozoftu. Bugün hemen herkesin ismine aşina olduğu bu filozofun başına gelenler de kendisinin ününe ün katmıştı. Sokrates’in ölümü “erdem” meselesi üzerinden ahlak felsefesi, yurttaşlık üzerinden de siyaset felsefesi açısından oldukça tartışmalı bir olaydır. “Adil”, “eşitlikçi” ve “çoğunlukçu” […]

TÜRK SOSYALİZMİ

“Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan” mısraı, genç bir Türkiye’nin onuncu yılında mutlu yarınlara seslenişi¬ydi. Gel gör ki, birkaç on yılın ardın¬dan Türkiye batılı tarifiyle iktisaden geri kalmış bir ül¬ke oldu. NATO subayları Türkiye’de çöl zammı alırlar. İk¬tisadi du¬rumumuz ve itibarımız için en acı misal… Geri kalmış ülke damgasını, Türk aydını, Türk halkı, bir […]

TÜRKİYE’NİN EN RADİKAL DÖNÜM NOKTASI: 24 OCAK KARARLARI

24 Ocak 1980’de dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ve Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal tarafından hayata geçirilen ‘’İstikrar Önlemleri’’ kararları Cumhuriyet tarihinin en radikal kararlarından ve kırılma noktalarından biri olmuştur. 24 Ocak Kararları olarak bilinen ve Türk Toplumuna dayatılan yeni ekonomik hayat, ülkenin iktisadi ve siyasal yaşamını doğrudan etkilemiştir. Özellikle 24 Ocak Kararları Türk köylüsünü, işçi sınıfını […]