İŞÇİ SINIFININ GELİŞİM SÜRECİ

. Emek, bir meta değildir. . Söz ve cemiyetleşme serbestliği devamlı bir ilerlemenin vazgeçilmez bir koşuludur. . Her nerede olursa olsun fakirlik, bütün insanların refahı için büyük bir tehlike oluşturur. . İhtiyaca karşı savaş, her ülke tarafından yorulmak bilmez bir azimle ve kamunun iyiliğini sağlamak üzere, işçi ve işveren kamunun iyiliğini sağlamak üzere, işçi ve […]

Röportaj: SADIK USTA İLE “AYDINLANMA” ÜZERİNE…

1- Size göre, “Aydınlanma” denince ne anlamamız gerekir? Kant’ın “Aklını kendin kullanmak cesaretini göster!” tanımı sizce yeterli midir? Önce şunu vurgulamakta yarar var: Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülke ve bölgesinde karşıdevrimci dalga yükseliştedir.Sadece etrafımıza bakmak bile bunu görmeye yeter. Emperyalizmin bütün dünyada kışkırttığı dinci-şeriatçı ve etnik bölücülük, dünyevi hayatımızın tamamını belirler hale gelmiştir. Bilimsel […]

VAROLUŞÇULUK AYLAKLIK DEĞİLDİR

Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Hermann Hesse, Andre Gide, Franz Kafka, Samuel Beckett… listeyi daha fazla uzatabiliriz ancak ben şimdilik önemli isimleri saymakla yetinmek istiyorum. Kimi futbolcu, kimi filozof, kimi edebiyatçı, hukukçu, yazar, tiyatrocu… aklınıza gelebilecek her alandan insanlar, ortak bir noktaları var; varoluşçuluk. Bir tek onların ortak noktası mı varoluşçuluk ? Yoksa hepimiz içten içe […]

TALAT AYDEMİR OLAYI İLE ŞİMDİKİ DARBE GİRİŞİMİ ARASINDA KIYASLAMALAR

27 Mayıs sonrasında TSK içerisinde cunta örgütlenmeleri devam etmekteydi. Dönemin başbakanı İsmet İnönü, darbe hazırlıklarının farkındaydı. Bu kapsamda darbecilerin lideri olan Talat Aydemir’in komutanı olduğu Harp Okulu’nu ziyaret etti (5 Şubat). İnönü, darbecilere girişimlerinin farkında olduğunu, onlarla mücadele edeceğini ve onlardan çekinmediğini, demokratik rejim için mücadele edeceğini göstermekteydi .  İnönü, hükümet ve Genelkurmay başkanlığı, darbe […]

AYDINLANMA, DEMOKRASİ ve TÜRKİYE

Bu yazımda, aydınlanma kavramından yola çıkarak, Türkiye’de demokrasi kavramının nasıl aydınlanma aleyhine kullanılmaya çalışıldığını, aydınlanmamış zihniyetlerin demokrasi algılarının insanı ve toplumumuzu nasıl yozlaşmaya mahkûm ettiğini göstermeye çalışacağım   Önce Aydınlanma nedir sorusundan başlayalım ve sözü ünlü Aydınlanma filozofu Immanuel Kant’a bırakalım.   Aydınlanma, Kant’ın söylemiyle, ‘insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan […]

Bu Memleket Bizim mi?

            İlkel ana ve atalarımızın taş oyuklarından çıkıp besbelli yeryüzüne yayıldıkları çağ -Neolitik Çağ- ya da daha Türkçesiyle: Cilalı Taş Devri- dünya tarihinde insanlığın uygarlaşmasının ilk adımı olarak kabul görüyor. O zamana kadar bulunduğu yeri tüketen ve tüketeceği bir şey kalmayınca yahut bir tehlikeyle karşılaşınca yeni bir yere göçen öncüllerimiz, Neolitik Çağ ile birlikte özellikle […]

ATATÜRKÇÜ GENÇLİK ULUSAL ÇALIŞTAYI ARDINDAN “KEMALİST TUTSAKLIK” ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Platon’un ünlü Devlet kitabında, aydınlaşan insan ve toplum arasındaki farklılaşmanın “mağara” ile sembolize edildiği bir alegori bulunur. Alegoride, doğumundan ölümüne kadar mağaraya zincirlenerek hapsedilmiş bir takım insan ele alınır. Bu insanlar gerçek hayatı daha doğru bir tabirle gerçekliği asla bilemezler. Gördükleri ve gerçek sandıkları şeyler mağaranın önünden geçen gerçek nesnelerin mağara duvarına yansımasından ibaret sayılır. […]

Daktiloya Çekilmiş Sözcükler Sarmalı

  Ölmek, her şey gibi, bir sanattır. Bu konuda yoktur üstüme. Öyle ustaca yaparım ki cehennem gibi gelir. Öyle ustaca yaparım ki gerçekmiş gibi gelir. Bir talebim olduğunu bile söyleyebilirsiniz. Öyle kolay ki bir hücrede bile yapabilirsiniz. Öyle kolay ki yaparsınız ve kımıldamazsınız.’ diyordu Sylvia Plath. Ölümü ve intiharı yazdıklarının her anında hissettirerek bizi de […]

Kemalist Aydınlanma… Felsefe ve Eğitim

Kemalizm, dünyadaki çeşitli oluşumların ve ülke içindeki bazı süreçlerin bir bileşkesi olarak özgün bir ideoloji şeklinde ortaya çıkmıştı. Bu ideolojinin evrensel kültürden etkilenmesi ve belirlenen hedeflerin ülkenin koşullarına göre düşünülmesi bunun açık göstergesidir. Kemalist eğitim anlayışını tanımlayabilmek için, öncelikle bu ideolojiyi oluşturan süreci açıklamak gerekir. 19.yy’da Avrupa’da sınıf kavgaları keskin bir hal almıştı. Bu sınıf […]

İSTİKLÂL SAVAŞI’NIN KIRMIZI KİTABI

          Bu yazıda, Mustafa Kemal Paşa’nın kaleminden çıkan çok önemli (fakat bu önemine kıyasla çok az bilinen, adeta sansürlenmiş) bir tarihî belgenin tam metnini; dönemin koşulları ve günümüzle bağlantılarına dair değerlendirmelerimle birlikte sunuyorum. Sakin bir kafayla, geniş ve rahat bir zamanda (ve mutlaka) okumanızı tavsiye ederim.   19 Aralık 1969: Amerikan 6. Filosunun çeşitli Akdeniz […]