ANLIK DERGİSİ SÖYLEŞİ – Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER

Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER 2007 yılında Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesine yönelik yapılan referandumda muhalefet ‘‘Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında meşruiyet ve yetki karmaşası çıkaracağı’’ iddiasıyla değişikliğe karşı çıkmıştı. O günlerde Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesini savunan iktidar, bugünlerde ‘‘Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında bir yetki karmaşası, çift başlılık’’ olduğu savıyla yeni bir değişiklik talep ediyor.2007 referandumunun sonucunda yaşadığımız problemlere kısaca […]

DÜNYA İDEOLOJİLERİ ARASINDA MODERNİTE KİLİDİ: KEMALİZM

Çiçek Cihangir İnsanoğlunun olduğu her yerde siyaset, siyasetin içinde de ideoloji vardır. Siyasi erk tarafından geliştirilen ideolojiler, her zaman toplumu kapsayıcı nitelikte olmamakta, ayrımcılığa ve ırkçılığa da neden olabilmektedir. Çoğunluk-azınlık arasındaki denge(sizlik), üretilen bu “projeler” ile belirlenmekte ve toplum dinamikleri tabana bu şekilde yerleştirilmektedir. Terminolojik anlamı düşünce bilimi olan ideoloji, günümüzde kitlesel hareketlilik ya da […]

İDEOLOJİ NEDİR?

Doğacan Başaran Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin bir sonucu olarak gelişen Aydınlanma Çağı ile birlikte başlayan düşünsel sorgulama süreci, Fransız ve Amerikan devrimlerinin yarattığı birikim sonucunda Avrupa toplumunun yapısını değiştirmiştir. Aydınlanma Çağıyla birlikte, önceki dönemlerin yapısını oluşturan skolastik düşünce yıkılmış, toplum devletten özerkleşmiş ve buna bağlı olarak siyaset kitleselleşmiştir. Siyasetin kitleselleşmesi akla dayalı sorgulamaların yapılmasının […]

DEVRİMCİLİĞİN İDEOLOJİK REDDİ OLARAK SOLUN SAĞI: SOSYAL DEMOKRASİ (BİR KAUTSKY ELEŞTİRİSİ)

Doğacan Başaran Giriş Tarihsel kökleri insanlık tarihi açısından bir dönüm noktası olan; sanayi kapitalizminin en vahşi dönemine uzanan sosyal demokrasinin sosyalizmden ayrılarak kuramsallaşması süreci, teori ve pratik arasında ortaya çıkan gerilimin bir sonucu olarak gelişmiştir. Parlamenter demokrasiyi mücadele zemini olarak kabul edip, kapitalizmin ve dolayısıyla emperyalizmin yumuşak bir yönü olduğunu vurgulayarak devrimi reddeden sosyal demokratlar, […]

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Son 10 Yılı – Kısa Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü-HaE Kurucu Direktör sengul@hablemitoglu.net Türkiye’de kadına yönelik şiddet, ülkemiz yerel kadın hareketinin 90’lı yılların başından itibaren sürdürdüğü mücadele sonucunda toplumsal gündemin dinamik bir parçası oldu. Ancak, bu gündemi yaratmak kadınların kazanımları ile değil, şiddetin ağır sonuçları ile gerçekleşti. Son on yılda da cinsiyet temelli şiddet, siyasetin gündemine taşınmakla kalmayıp, […]

TARİHİN KİLİDİ: ÇANAKKALE MUHAREBELERİ

Çanakkale Muharebeleri, Türk ve Dünya tarihindeki büyük önemine karşılık ülkemizde hak ettiği ölçüde bilinmeyen bir tarih kesitidir. Milletimizin bu konudaki bilgi ortalaması; Seyit onbaşının 200 küsur kiloluk top mermisini taşıması, Mustafa Kemal’in göğsündeki saate isabet eden şarapnel parçası gibi birkaç anekdottan öteye geçemiyor. Ulusal duyarlılıkları yüksek olan kesimlerde bile Çanakkale Muharebelerini, Kurtuluş Savaşı’nın bir parçası […]

HERKES KEMALİST(!)

PhD. (c) H. Tolga Arslan Ankara Üniversitesi / Cumhuriyet Tarihçisi İnsan artık yalnız bir fiziksel evrende değil, bir simgesel evrende de yaşamaktadır. Muhammed’in ya da Luther’in ortaya çıkışı ile dünyanın öz yapısı tümüyle değişmiştir. Dünya siyaseti ve şiir/edebiyat dünyası Cromwell ya da Dante ya da Shakespeare aracılığı ile gerçek manasıyla birer devrim geçirmişlerdir. Her yeni […]

İDEOLOJİ-EDEBİYAT İLİŞKİSİ VE KEMALİST BİR ÖRNEK: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

İdeoloji-Edebiyat İlişkisi Üzerine   İdeoloji-Edebiyat İlişkisi Üzerine Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları isimli çalışmasında, “Her pratik, ancak bir ideoloji yoluyla ve bir ideolojinin altında varolabilir.”1 yargısına varmaktadır. Buna göre insanın her eylemi doğduğu andan itibaren içerisinde geliştiği ideolojik ortamın bir yansıması, bir ürünüdür. Yani insanlığın neredeyse kendisiyle yaşıt bir eylemi olan edebiyatın da […]

MARKOPAŞA YAZILARI VE ÖTEKİLER

Kimi yazarların kıymeti ölümlerinden çok sonra anlaşılır. Edebiyat tarihi böyle örneklerle doludur. Zannederiz Türk edebiyatında da bu konuda en dikkat çekici isim Sabahattin Ali olacaktır. 74 yıl önce yazdığı “Kürk Mantolu Madonna” romanının 2015 yılının en çok satan kitabı olması ile Türkiye’de birden yeniden popüler bir yazar olan Sabahattin Ali, son yıllarda en çok satanlar […]

Dayatılan Metin: Yeni Anayasa

İdeolojiler, toplumların ya da toplumların içindeki belirli kesimlerin gereksinmelerine yanıt veren, kendi içinde tutarlı inanç sistemleridir. Her toplum kesimi, kendi ideolojisine yani kendi inançlarına uyan bir siyasal iktidarı yasal sayar ve ona baş eğmeyi doğal kabul eder. Halkın çoğunluğunun inançlarına uygun olan bir yönetim biçimi yasaldır. Bu çoğunluk ne kadar büyürse, siyasal istikrar ve toplumsal […]